Fullmakt

Jag ger Alltid AB fullmakt, eller den Alltid AB förordnar i sitt ställe, att från mitt elnätsföretag och mitt elhandelsföretag inhämta sådan information som är kopplad till genomförande av byte av elhandelsföretag, att inhämta information om samt att säga upp mitt gällande elhandelsavtal och att även ingå nytt elhandelsavtal för min räkning.

Jag ger vidare Alltid fullmakt eller den Alltid AB förordnar i sitt ställe, att inhämta information om mitt nätavtal, samt få information om hur fakturan skickas, att säga upp vid tidpunkten gällande elnätsavtal samt att ingå nytt elnätsavtal för min räkning.

Jag ger vidare Alltid AB fullmakt, eller den Alltid AB förordnar i sitt ställe, att från mitt elnätsföretag och mitt elhandelsföretag begära att faktureringsadressen ändras till c/o Alltid AB, box 2074, 750 02 Uppsala samt att ta emot annan information från mitt elnätsföretag och mitt elhandelsföretag.

Det betyder att fr.o.m. nu vill jag att följande skall gälla:

  • Fakturan skickas per epost till fakturor@alltid.se om möjligt. I annat fall skickas fakturan per post till c/o Alltid AB, box 2074, 750 02 Uppsala från den tidpunkt Alltid AB anger.
  • Annan kundinformation i framtiden skickas till c/o Alltid AB, box 2074, 750 02 Uppsala.
  • Fakturaintervallet ändras så att fakturan skickas månadsvis.
  • Autogiro och/eller e-faktura avslutas från den tidpunkt Alltid AB anger.
  • Fakturaadressen ändras från Alltid AB tillbaka till mig från den tidpunkt Alltid AB anger.