Cykelmotorväg, drömmen för cykelpendlare

En flera meter bred asfalterad och plan väg med flera filer, utan trafikljus eller korsningar. Visst låter det som en beskrivning av en motorväg? Avsaknaden av hastighetsbegränsning och mitträcke är det enda som skiljer en cykelmotorväg åt från en ”vanlig” motorväg. Ja, och så förbudet mot motorfordon, förstås.

16-e1456150813384

Vad är en cykelmotorväg?

Ordet ”motorväg” är kanske lite missvisande. Kärt barn har många namn, brukar det ju heta. Så har också den här uppfinningen: cykelmotorväg, velostrada, cykelhighway, supercykelväg, snabba cykelstråk, snabbcykelväg (läs mer om namnet här).

Vad vi väljer att kalla för cykelmotorväg är i praktiken en bred cykelväg, anpassad för just cyklister och tänkt att användas av människor som ska ta sig en bra bit på cykel (ofta längre än 10 kilometer). Stråket är helt avskilt från biltrafiken och ska vara ett tryggt alternativ. Här ska cyklister från två håll kunna mötas, och det ska ändå finnas gott om utrymme för omkörningar. 4 meter är en vanlig bredd för de cykelmotorvägar som är byggda hittills.

Ingen svensk cykelmotorväg i sikte

Trots att vi cyklar mycket i Sverige och det säkerligen finns en efterfrågan på snabba cykelalternativ, framförallt kring storstäderna, så ligger vi efter i jämförelse med Nederländerna, Danmark och England. I Köpenhamn påbörjades för flera år sedan ett stort projekt med att planera för och bygga 28 stycken cykelmotorvägar, och de första cykelmotorvägarna har visat sig bidra till en markant ökning av cykelpendlingen.

Det planeras för svenska cykelmotorvägar på flera ställen, men än så länge har det inte blivit verklighet. Med tanke på bilköer och olyckor i rusningstrafiken, växelfel och signalfel och andra mystiska omständigheter som drabbar tågtrafiken, så framstår pendling på cykel som ett attraktivt alternativ, även för längre sträckor. Fler skulle förmodligen cykelpendla till jobbet om det fanns mer cykelvänliga vägar.

Längtar du, precis som vi, efter en cykelmotorväg i din stad? Håll utkik efter vad som händer i din stad och varför inte skicka in förslag till kommunen.

Här planeras cykelmotorvägar i Sverige

Uppsala
Malmö – Lund
Örebro